שירותי החברה

טופס 4 ותעודות גמר

מהו טופס 4?

טופס 4 הוא טופס של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, והגשתו לוועדה כשהוא מלא וחתום מהווה תנאי לקבלת אישור אכלוס של הבית (טופס 5).
רק לאחר שהוועדה מקבלת את כל האישורים הנדרשים,
היא מעניקה לבעל הבית את טופס 5 שמהווה אישור לאכלוס הבית. 
חשוב לציין כי מבחינת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, לא חשוב מי עוסק במלאכת הוצאת הטופס, אבל בעל ההיתר הוא האחראי על הגשת הטופס.

מטרתו של הטופס היא לאפשר לוועדה המקומית לתכנון ובנייה להבין האם המבנה נבנה על פי תכניות הבנייה ובמסגרת ההיתר שניתן לו, האם הוא מוכן לאכלוס מבחינת בטיחות והאם הוא קיבל אישורים של מהנדס וקונסטרוקטור על פי החוק וכן הלאה.

על הטופס הסופי צריכות להופיע חתימותיהם של בעל ההיתר, עורך הבקשה, האחראי לביקורת ומודד מוסמך, שתפקידם לאשר בחתימתם את הסעיפים המופיעים בטופס.
אל טופס הבקשה יש לצרף את כל האישורים הבאים:

1. בדיקה של אדריכל ומודד מוסמך המאשרת כי ישנה התאמה בין הבניה בפועל ובין היתר הבניה שניתן, תכנית הבנייה ומיקום הגוש והחלקה הרשומים

2. בדיקה המאשרת כי כל מבנה זמני שנבנה עבור הפועלים, פונה מהמקום.

3. בדיקה המאשרת כי הותקנו מערכות ניקוז ואינסטלציה על פי התקן הרלוונטי.

4. בדיקה של חברת הגז המאשרת את תקינות מערכת הגז (במידה ומדובר בבניה פרטית).

5. בדיקת מכבי אש המאשרת את עמידת המבנה בתקני האש הרלוונטיים – בדיקה זו מחייבת במבנים ציבוריים בלבד.

6. בדיקה של קונסטרוקטור המאשרת את תקינות הבטון בקונסטרוקציה של המבנה.

7. בדיקת מהנדס המאשרת שהמבנה ראוי למגורים.

8. אישור מכון התקנים לאטימות מרחבים מוגנים.

טופס 4 הוא כמובן טופס אכלוס, שהמחזיק בו רשאי לאכלס את המבנה אליו מתייחס הטופס. מרגע שטופס 4 קיבל את כל האישורים וכל החתימות כנדרש, יכול בעל ההיתר לאכלס את המבנה כרצונו. יחד עם זאת, טופס 4 הוא רק אישור אכלוס ולא תעודת אכלוס.

תעודת אכלוס, או בשמה המשרדי, טופס 5, היא תעודה שניתנת לבעל ההיתר כשנה לאחר מתן טופס 4, ומהווה את האישור הרשמי והסופי לאכלוס המבנה. תעודה זו תינתן לאחר בדיקת המבנה על ידי מהנדס העיר, על מנת לוודא כי כל הליקויים תוקנו וכי עבודות הגמר בוצעו על פי חוק התכנון והבניה ובהתאם להיתר הבניה שניתן למבנה. רק לאחר שהמהנדס יאשר כי לא נותרה עוד מניעה לתת את ההיתר הסופי, או אז תינתן תעודת אכלוס רשמית וסופית למבנה.

על הטופס הסופי צריכות להופיע חתימותיהם של בעל ההיתר, עורך הבקשה, האחראי לביקורת ומודד מוסמך, שתפקידם לאשר בחתימתם את הסעיפים המופיעים בטופס.
אל טופס הבקשה יש לצרף את כל האישורים הבאים:

  1. בדיקה של אדריכל ומודד מוסמך המאשרת כי ישנה התאמה בין הבניה בפועל ובין היתר הבניה שניתן, תכנית הבנייה ומיקום הגוש והחלקה הרשומים
  2. בדיקה המאשרת כי כל מבנה זמני שנבנה עבור הפועלים, פונה מהמקום.
  3. בדיקה המאשרת כי הותקנו מערכות ניקוז ואינסטלציה על פי התקן הרלוונטי.
  4. בדיקה של חברת הגז המאשרת את תקינות מערכת הגז (במידה ומדובר בבניה פרטית).
  5. בדיקת מכבי אש המאשרת את עמידת המבנה בתקני האש הרלוונטיים – בדיקה זו מחייבת במבנים ציבוריים בלבד.
  6. בדיקה של קונסטרוקטור המאשרת את תקינות הבטון בקונסטרוקציה של המבנה.
  7. בדיקת מהנדס המאשרת שהמבנה ראוי למגורים.
  8. אישור מכון התקנים לאטימות מרחבים מוגנים.

טופס 4 הוא כמובן טופס אכלוס, שהמחזיק בו רשאי לאכלס את המבנה אליו מתייחס הטופס. מרגע שטופס 4 קיבל את כל האישורים וכל החתימות כנדרש, יכול בעל ההיתר לאכלס את המבנה כרצונו. יחד עם זאת, טופס 4 הוא רק אישור אכלוס ולא תעודת אכלוס.

תעודת אכלוס, או בשמה המשרדי, טופס 5, היא תעודה שניתנת לבעל ההיתר כשנה לאחר מתן טופס 4, ומהווה את האישור הרשמי והסופי לאכלוס המבנה. תעודה זו תינתן לאחר בדיקת המבנה על ידי מהנדס העיר, על מנת לוודא כי כל הליקויים תוקנו וכי עבודות הגמר בוצעו על פי חוק התכנון והבניה ובהתאם להיתר הבניה שניתן למבנה. רק לאחר שהמהנדס יאשר כי לא נותרה עוד מניעה לתת את ההיתר הסופי, או אז תינתן תעודת אכלוס רשמית וסופית למבנה.

אנחנו כאן בשבילך לאורך כל הדרך

צור/צרי איתנו קשר לפרטים נוספים

“Liberty is the right to do what the law permits.”

Montesquieu
דילוג לתוכן