חריגות בנייה

טיפול והכשרת חריגות בניה, תוספת בניה למבנה קיים, הגשת בקשות לשימוש חורג ועוד..

היתרי בנייה

טיפול והגשת בקשות לקבלת היתרי בניה

רישוי עסקים

מתן רשיון עסק או רשיון זמני

טופס 4 ותעודות גמר

טיפול בהוצאות, טופס איכלוס ותעודות גמר

בריכות שחייה

טיפול בקבלת היתר לבריכות שחייה

תב"ע

טיפול וקידום בתוכניות מפורטות

חריגות בנייה

טיפול והכשרת חריגות בניה, תוספת בניה למבנה קיים, הגשת בקשות לשימוש חורג ועוד..

היתרי בנייה

טיפול והגשת בקשות לקבלת היתרי בניה

רישוי עסקים

מתן רשיון עסק או רשיון זמני

טופס 4 ותעודות גמר

טיפול בהוצאות, טופס איכלוס ותעודות גמר

בריכות שחייה

טיפול בקבלת היתר לבריכות שחייה

תב"ע

טיפול וקידום בתוכניות מפורטות
דילוג לתוכן