שירותי החברה

רישוי עסקים

מהו רישוי עסק?

הליך קבלת רישיון עסק הוא היתר שניתן ע"י משרד הרישוי המקומי שמטרתו להבטיח את פעילותו התקינה של העסק.
הרישיון מעיד כי ננקטו כלל האמצעים הנדרשים לשמירה על הביטחון, הבטיחות והבריאות של הציבור.

הליך קבלת רישיון עסק

הליך קבלת רישיון עסק הוא היתר שניתן ע"י משרד הרישוי המקומי שמטרתו להבטיח את פעילותו התקינה של העסק.

הרישיון מעיד כי ננקטו כלל האמצעים הנדרשים לשמירה על הביטחון, הבטיחות והבריאות של הציבור.

קבלת הרישיון מותנית בעמידה בכל התנאים שהציבו הרשויות, בהם סידורי כיבוי אש, תנאי תברואה נאותים, בטיחות מבנים ועוד. משרד הרישוי הוא גם זה שאחראי על אכיפת החוק ורשאי להטיל סנקציות על עסקים שאינם עומדים בתנאי רישיונם.

רשימת העסקים החייבים ברישיון מפורטת בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג 2013. על פי המובא בצו, ישנם עשרה תחומים עיקריים בהם עסקים נדרשים בהוצאת רישיון עסק:

1. בריאות, רוקחות וקוסמטיקה
2. דלק ואנרגיה
3. חקלאות ובעלי חיים
4. מזון
5. מים ופסולת
6. מסחר ושונות
7. עינוג ציבורי, נופש וספורט
8. רכב ותחבורה
9. שירותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת
10. תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

הרישיון ניתן על ידי משרד הרישוי בהתאם לסוג העסק ואופי פעילותו, כאשר ישנם 4 סוגים של רישיונות:

רישיון עסק לצמיתות – רישיון קבוע הנכנס לתוקף מיום הוצאתו, כל עוד לא ביטלה אותו רשות הרישוי.

רישיון תקופתי- רישיון עסק שתוקפו הוא אחת, שלוש או חמש שנים, והוא מיועד לעסקים בהם יתקיים תהליך חידוש רישוי בתום התקופה.

היתר זמני- היתר לפעול בעסק שצריך לקבל רישוי בעתיד, לתקופה שלא תעלה על שנה אחת.

רישיון זמני- רישיון עסק לזמן מוגבל. תוקף הרישיון הוא פחות משנה.

הרישיון מעיד כי ננקטו כלל האמצעים הנדרשים לשמירה על הביטחון, הבטיחות והבריאות של הציבור.

קבלת הרישיון מותנית בעמידה בכל התנאים שהציבו הרשויות, בהם סידורי כיבוי אש, תנאי תברואה נאותים, בטיחות מבנים ועוד. משרד הרישוי הוא גם זה שאחראי על אכיפת החוק ורשאי להטיל סנקציות על עסקים שאינם עומדים בתנאי רישיונם.

רשימת העסקים החייבים ברישיון מפורטת בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג 2013. על פי המובא בצו, ישנם עשרה תחומים עיקריים בהם עסקים נדרשים בהוצאת רישיון עסק:

1. בריאות, רוקחות וקוסמטיקה
2.דלק ואנרגיה
3.חקלאות ובעלי חיים
4.מזון
5.מים ופסולת
6.מסחר ושונות
7.עינוג ציבורי, נופש וספורט
8.רכב ותחבורה
9.שירותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת
10.תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

הרישיון ניתן על ידי משרד הרישוי בהתאם לסוג העסק ואופי פעילותו, כאשר ישנם 4 סוגים של רישיונות:

  1. רישיון עסק לצמיתות – רישיון קבוע הנכנס לתוקף מיום הוצאתו, כל עוד לא ביטלה אותו רשות הרישוי.
  2. רישיון תקופתי- רישיון עסק שתוקפו הוא אחת, שלוש או חמש שנים, והוא מיועד לעסקים בהם יתקיים תהליך חידוש רישוי בתום התקופה.
  3. היתר זמני- היתר לפעול בעסק שצריך לקבל רישוי בעתיד, לתקופה שלא תעלה על שנה אחת.
  4. רישיון זמני- רישיון עסק לזמן מוגבל. תוקף הרישיון הוא פחות משנה.

אנחנו כאן בשבילך לאורך כל הדרך

צור/צרי איתנו קשר לפרטים נוספים

“Liberty is the right to do what the law permits.”

Montesquieu
דילוג לתוכן