שירותי החברה

חריגות בנייה

מהן חריגות בנייה?

חריגות בניה הינן, תוספות ושינויים לבניינים הנעשים ללא קבלת היתר בניה מהרשות המקומית או שימוש בניגוד להיתר הניתן לבניין.

כאשר הבניה מתבצעת שלא על פ החוק, או ללא היתר, או שחורגים מהתכנית שאושרה על ידי הוועדה המקומית.
לתכנון ובניה- זוהי עבירה על החוק המוגדרת כחריגת בניה.
העובר על החוק צפוי לעמוד לדין, להיקנס או אף לשאת בעונש מאסר- על תנאי או בפועל.

לכן כל שינוי בנכס ללא אישור ולא משנה גודלו או היקפו, מצריך קבלה מראש של היתר בניה.

קנסות בגין רווחים שנעשו מבנייה לא חוקית

סעיף 219 לחוק תכנון ובנייה, וכן סעיף 63 לחוק העונשין, מאפשרים לפיקוח העירוני להטיל קנסות בגין רווחים שנעשו מבנייה לא חוקית שלא הוגשה לגביה בקשה לשינוי. הקנס נקבע בהתאם להערכת שמאי קרקע מטעם הרשות.

על פי החוק: "הקנס בגובה כפל שוויו של המבנה או של התוספת למבנה, שהוקמו ללא היתר, מוטל מכוחו של סעיף 219 לחוק התכנון והבנייה על מי שהורשע בעבירה של בנייה ללא היתר". לדוגמה: פס"ד רע"פ 1704/14 פסק לטובת עיריית תל אביב, והתושב שילם קנס של יותר מ-450,000 ₪ בשל חריגת בנייה של 60 מ"ר בקומת גג בבניין משותף.

מכיוון שיש ריבוי בסוגי חריגות הבניה ללא קבלת היתר ובניגוד להיתר הבניה, המורכבות המסועפת מחייבת קבלת ייעוץ בכל שלב ושלב, גם אם ברוב המקרים, חריגות הבניה נעשות ביודעין ובתום לב ללא ידיעת החוק למשל, כמו פיצולי דירה למספר יחידות קטנות על מנת למקסם את הרווח משכירות הדירה של בעל הנכס, לעתים תוך כדי בנייה כמו חריגות מקווי הביניין וגבולות המגרש, הגדלת מחסן, סגירת חדר לטובת הגדלת הדירה ועוד.

במסגרת תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה, שאושר בתאריך 25/10/2017 , מטרתו נועדה להגברת  האכיפה כנגד עבירות הבנייה והתקנות החדשות כוללות קנסות מינהליים כבדים בגין עבירות בנייה ושימוש שלא על פי היתר הבנייה.

עבירות אלה הנן עבירות פליליות שעל מנת לאכוף אותן, המדינה נדרשת לנהל הליך משפטי ארוך ויקר מאוד וממושך בבתי המשפט לעניינים מקומיים.

התקנות החדשות פרצו דרך חדשה וקבעו כי הקנס המנהלי על:

חריגת בנייה בהיקף של יותר מ-100 מ"ר  הקנס – 300,000 ₪ 

חריגה בהיקף של 100-75 מ"ר הקנס  – 200,000 ₪ 

חריגה בהיקף של 75-50 מ"ר הקנס- 100,000 ₪ 

חריגה בהיקף 25-50 מ"ר הקנס-50,000 ₪ 

חריגה בהיקף של 10-25 מ"ר הקנס-
25,000 ₪

מרכז המומחים מלווה ומייעץ מהבדיקות הראשוניות מול אגף פיקוח הבנייה בעירייה ועד לביצוע תכנון מחודש של הגשת הבקשות החריגות למול הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בעירייה ובחינת הדרישות ומהגבלות החדשות ועד לקבל ההיתר המחודש.

אנחנו כאן בשבילך לאורך כל הדרך

צור/צרי איתנו קשר לפרטים נוספים

“Liberty is the right to do what the law permits.”

Montesquieu
דילוג לתוכן